Please wait...


Terms And Condition (नियम व अटी)

कायक सन्मानद्वारे प्रसिध्द होणाऱ्या निरनिराळ्या जाहिरातींची मजकूरांची व्यवस्थित माहिती घेऊनच आर्थिक गोष्टींचा व्यवहार करावा. या जाहिरातिद्वारे आपल्या सेवेसंदर्भात किंवा उत्पादनासंदर्भात जे दावे करतात त्याबद्दल हे कायक सन्मान हमी घेत नाही आणि जर यासंदर्भात काही परिणाम झाल्यास या कायक सन्मान वेबसाइट चे डेव्हलोपर कम्पनी वा मार्केटींग टीम वा मेडिया पार्ट्नर जबाबदार राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
धन्यवाद....

© Copyright 2020, All rights reserved. Developed By ULPAT Solution